بی چــــــاره!

شرمنده ایم زدوست که دل نیست قابلش/باید برای هدیه سری دست و پا کنیم

بی چــــــاره!

شرمنده ایم زدوست که دل نیست قابلش/باید برای هدیه سری دست و پا کنیم

بی چــــــاره!

اول جوانی ،متجر اولیای حق است!
یعنی تا مثل من نشدید، اول جوانیتان است و هنوز سرمایه برای تجارت دارید ،به دادخودتان برسید.(مواعظ ج3 ص122)

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین مطالب

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «داداش جون!» ثبت شده است

۳۰خرداد

پروردگار به موسی فرمـود:

ای موسی!اگر می خواهی مرا بخوانی باید 

خائـف باشی، مشـفق باشی، 

باید بهترین جاهای بدنت را در پسـت ترین مواضع بگـذاری.

او اینــطور می خواهد داداش جون!

حسن نصـــر
۳۰خرداد

قلب دائم در اضطراب است؛تا مادامی که 
به حق اصابت بکند.
وقتی که به حق اصابت کرد؛ 
آرام مشود، داداش جون!

.......................................................................................................................

بی ربط؛کسی که کتـاب نمی خواند بهتــر است مسئــولیت هم نداشتـه باشـد. حضرت سید علی

حسن نصـــر
۲۹خرداد

داداش جون! اول جوانی ،متجر اولیای حق است!
یعنی تا مثل من نشدید، اول جوانیتان است و هنوز سرمایه برای تجارت دارید ،به دادخودتان برسید.

(مواعظ ج3 ص122)

تا که زود است بزن بر دامن صاحب دلی دست
تا که زود است بزن بر ...

حسن نصـــر